Cultural

Blog de la Cultural del Casal: http://laculturalcasal.blogspot.com

Teatre

Jugant desenvolupem l’observació i la imaginació, el coneixement del propi cos, comprenem l’espai i el temps. Augmentem la nostra sensibilitat i aprenem a ser disciplinats. Interpretem personatges i obres de teatre.

Play casal

Mitjançant vocabulari de la llengua anglesa, aprenem a desenvolupar els nostres hàbits quotidians i les nostres habilitats a partir de jocs, tallers, contes, música...Fem amics en la nostra descoberta del Casal.


Iniciació musical

Explorar els coneixements bàsics que permetin a l’infant gaudir de la música i al mateix temps , aprendre l’hàbit i l’actitud d’escolta. Aprenem cançons descobrint el ritme, la melodia i el text.


Guitarra

Descobrir i/o aprofundir en el coneixement d'aquest instrument, aprenent la correcta col·locació del cos i precisant el ritme i la pulsació de les cançons apreses.


Taller d'informàtica

Ens endinsarem en el món de les noves tecnologies mitjançant l’ús de l'ordinador, coneixent els diferents programes i com emprar-los en la nostra quotidianitat.


Manualitats i dibuix de còmic

Afavorir tant la manipulació com l'experimentació amb diferents materials, que permetin desenvolupar la capacitat artística dels infants i joves.


Escacs

Assolir un coneixement del joc, dominant el moviment de les peces, les regles i el seu perquè. Anàlisis de plans estratègics, posicions i tàctiques.

Dansa i Hip hop

Aprenem a gaudir de la dansa a partir dels passos més bàsics del ballet clàssic, del jazz i del ball modern, tot desenvolupant el ritme, la psicomotricitat i la coordinació i aplicant els coneixements a coreografies.
ANGLÈS

A l’activitat d’anglès extra escolar oferim cursos amb especial èmfasi a desenvolupar l’expressió i comprensió orals. El nostre objectiu és fer que l’aprenentatge esdevingui amè i sobretot efectiu. Per aconseguir-ho, disposem de la metodologia més actual i d’un excel·lent equip de professors nadius especialitzats.

METODOLOGIA: La nostra metodologia és la comunicativa i d’immersió lingüística. S’anima als alumnes a parlar anglès des del primer dia. Cal que vegin que l’anglès és una via de comunicació com la seva pròpia llengua i comencin a emprar-lo. 
Entitat que ofereix els cursos:  Institut Europeu d’Idiomes–Sepúlveda. Podeu seguir l'activitat a:


Música EXTRAESCOLAR 

Cant Coral 
Metodologia - Es treballa l’afinació, la dicció, la projecció de la veu mitjançant unes cançons adeqüades per a cada nivell. Es dóna molta importància als concerts i/o audicions, moments en els que es mostra tot el treball realitzat. 

Cant Modern (Es treballa tècnica vocal (afinació, dicció, projecció de la veu) mitjançant un repertori composat principalment per musicals, música pop, i música de pel·lícules..

Iniciació a la Música Per a aquesta assignatura seguim un mètode propi basat en l’ensenyament musical que es dóna a l’Europa de l’est, tot introduint també característiques de l’ensenyament musical a Catalunya. Amb ells, mitjançant jocs i exercicis variats,  els alumnes d’EMA aprenen ja des de l’inici els aspectes més bàsics i importants de la música: Lectura de notes, ritmes, entonació, escolta d’audicions. etc. Els grups són de màxim 8 alumnes.

Instruments Orff Basat en el mètode creat a principis del Segle XX per el pedagog i compositor alemany Carl Orff, es treballa principalment el ritme mitjançant instruments de petita percussió: xilòfons, metal·lòfons, carillons, panderetes, plats, caixa, caixa xinesa, etc... Es fan també Audicions  per a mostrar el treball realitzat. 

Classes individuals de: piano .violí,guitarra clàssica,Guitarra elèctrica. 

Entitat que ofereix els cursos:  Estudis Musicals Atlàntida