Lleure

Casals de Vacances
Els casals de vacances són una alternativa per a les famílies durant els períodes de vacances que, alhora, posibiliten als nens/es una educació en un espai físic adequat i mitjançant activitats programades amb pedagògica al voltant d’un centre d’interès. A través d’aquestes es treballa el desenvlupament personal i motriu, la relació amb altres companys de la seva edat i amb l’entorn i, tot, sense oblidar la importància de diverti-se, passar-s’ho bé.
    - Petits i mitjans, de P3 a 3r de primària
    - Grans, de 4t de primària a 2n ESO
Podeu seguir l'activitat del Casal de vacances a: http://casaldevacances.blogspot.com


Agrupament Escolta Sant Antoni Abat

La nostra tasca educativa va dirigida a nens/es i joves d’edats entre 6 i els anys, que vulguin passar-s’ho bé tot educant-se i formant-se com a persones. El que fem és educar en el temps de lleure, basant-nos en la llei Escolta adaptada a les diferents edats i al moment en què vivim.Casal d’estudi diari

D’una banda, el Casal ofereix els seus espais perquè els joves puguin utilitzar- los per treballar de forma autònoma les tasques escolars. Per una altra, un grup de voluntaris dóna suport acadèmic a nens i nenes derivats pels seus tutors previ acord entre els equips de cicle de l’escola.